Nieuws uit de Castricummer

Fusie tussen de visverenigingen binnen de gemeente

DOOR REDACTIE DE CASTRICUMMER | 4 OKTOBER 2023 | GEPLAATST IN SPORT

FacebookTwitterWhatsAppEmail

Foto boven:
Secretaris Linda Rollenberg ondertekent de akte. Foto: Hans Boot

Castricum – Omdat het voor de meeste hengelsportverenigingen in Castricum, Akersloot en Limmen moeilijk is om het hoofd boven water te houden, hebben alle visverenigingen binnen de gemeente besloten tot een fusie en verder te gaan onder de naam ‘Sportvisserij Castricum’. Op 28 september vond de ondertekening van de notariële stukken plaats en werd het nieuwe bestuur bekend gemaakt.

Door Hans Boot

Na uitvoerig overleg hebben de besturen van Zeeboten- en Strandvisvereniging De Salamander, HSV Castricum, HSV De Sander, HSV Limmen en Vliegbindvereniging De Steenvlieg hun leden tijdens diverse informatie- en inspraakavonden op de hoogte gebracht van de gezamenlijke wens om te fuseren. Als belangrijkste reden hiervoor werd over ‘t algemeen genoemd dat het ledenaantal van alle clubs vanwege de hoge gemiddelde leeftijd flink was afgenomen.

Om het voortbestaan van de verenigingen te waarborgen, stemden de leden op de Algemene Ledenvergaderingen in met het fusievoorstel. Hierdoor ontstaat een vereniging met ruim 900 leden onder de naam ‘Sportvisserij Castricum’. Het doel van deze fusie is ook om middels een gezamenlijk bestuur sterker te staan in het overleg met gemeentelijke en provinciale instanties. Tevens biedt deze fusie de leden de mogelijkheid om eens een andere discipline van vissen te beoefenen.

Grootste vereniging

Op 28 september hebben de besturen van bovengenoemde hengelsportverenigingen onder leiding van notaris Van Commenee uit Heemkerk en in het bijzijn van wethouder Roel Beems de fusiepapieren ondertekend en is het nieuwe bestuur gepresenteerd. Dat bestaat uit Erik van Duuren (voorzitter), Linda Rollenberg (secretaris), Mark Zomerdijk (penningmeester) en de algemeen bestuursleden Peter van der Heijdt en Rob Jak.

Wethouder Beems (links) ontvangt het kunstwerk met bovenin het logo van de nieuwe club. (Foto: Hans Boot)

Na de ondertekening overhandigde de kersverse voorzitter een kunstwerk, waarin de logo’s van de oude verenigingen en dat van de nieuwe vereniging fraai waren verwerkt, aan enige personen die een belangrijke bijdrage hadden geleverd aan het fusieproces, Ook wethouder Beems kreeg een exemplaar. Hij feliciteerde de verenigingen met de bereikte fusie en constateerde dat Sportvisserij Castricum nu de grootste vereniging is binnen de gemeente.

De nieuwe vereniging is op 1 oktober van start gegaan en beschikt over een eigen clubhuis op sportpark Wouterland, dat altijd in gebruik is geweest bij De Salamander.

Voorzitter Van Duuren zei over de fusie: ,,Vijf jaar geleden hebben we de eerste contacten gelegd met alle verenigingen. Daarna lag het even stil vanwege corona. Een jaar geleden is onder leiding van procesbegeleider Kees Schotanus de draad weer opgepakt en hebben we doorgepakt. Fantastisch dat er nu een nieuwe vereniging is.’’