Witviscompetitie 2024

1e wedstrijd       24 maart              NH kanaal links van Spijkerboor 07.00u loten AH               (gewicht)

2e wedstrijd       7 april                   NH kanaal Akersloot – Boekel     07.00u loten AH               (combi)

3e wedstrijd       12 mei                  Uitgeestermeer – Dorregeest      07.00u loten AH               (gewicht)

4e wedstrijd       2 juni                    Kanaal Omval-Kolhorn                  07.00u loten AH               (combi)

5e wedstrijd       23 juni                  Markervaart Marken-Binnen      07.00u loten AH               (combi)

6e wedstrijd       11 augustus       Kanaal Schoorldam                         07.00u loten AH               (gewicht)

7e wedstrijd       1 september      ’t Waardje Oudkarspel                  07.00u loten AH               (gewicht)

8e wedstrijd       29 september    Kanaal Omval – Kolhorn                07.00u loten AH               (combi)

Reserve wedstrijd:

9e wedstrijd       20 oktober          NH kanaal Akersloot – Boekel     07.00u loten AH               (gewicht)

Wedstrijdreglement witviswedstrijden:

–              Alleen levende vis (alle soorten behalve aal / paling en snoek) telt.

Voor Snoekbaars, Baars en Winde geldt een gesloten tijd van 1 april tot de laatste zaterdag in mei!

–              De vangst wordt bewaard in een ruim en deugdelijk leefnet en wordt na de wedstrijd aangeboden op het moment dat de tel-/weegploeg op de stek komt. Bij de bootjeswedstrijd wordt de vis direct na het eindsignaal op het water gewogen en geteld. Dit om sterfte tegen te gaan.

–              Er wordt gevist met 1 hengel voorzien van 1 enkele haak. Meerdere opgetuigde hengels mogen achter de hand worden gehouden. HSV Limmen verschaft haar leden tijdens de wedstrijden hiertoe schriftelijk vergunning.

–              Aassoorten vrij onder voorbehoud van: muggenlarven, aasvis en kunstaas niet toegestaan. Kunstmatig gekleurd aas en voer niet toegestaan. Pallets en boilies wel toegestaan!

–              Tijdens wedstrijden georganiseerd door H.S.V. Limmen is het NIET toegestaan om elektronische middelen toe te passen ten bate van de visvangst!

–              Bij het eerste signaal mag worden gevoerd en gevist. Bij het tweede, tevens eindsignaal, dient de hengel onmiddellijk te worden opgehaald. Vis die op dat moment wordt aangeslagen telt mee.

–              Zwaar voeren alleen in de eerste 5 minuten. Daarna mag nog slechts licht worden bijgevoerd, d.w.z., wat men in 1 hand kan samenknijpen.

–              De wedstrijdleiding is gemachtigd de wedstrijd vanwege weersomstandigheden of andere oorzaak te staken, te onderbreken of af te gelasten. Indien de wedstrijd langer dan een uur heeft geduurd telt de uitslag, anders vervalt de wedstrijd.

–              Deelnemers vissen zo recht mogelijk voor hun steknummer. Er mag maximaal 3 meter naar links of rechts worden uitgeweken. De stekken zullen waar het water en de ruimte het toelaat ruimer uitgezet worden indien mogelijk 25 mtr.

–              De wedstrijdleiding bepaalt de geldigheid van de uitslag. Indien er twijfels zijn over het hanteren van de reglementen beslist de wedstrijdleiding

–              Wij verzoeken de deelnemers de gedragscodes voor gebruik van leefnetten te hanteren (zie website www.hsvlimmen.nl,)

Voor alle wedstrijden georganiseerd door de HSV Limmen geldt: de wedstrijdcommissie bepaalt in voorkomende gevallen over het naleven van het reglement, geldigheid van de uitslag en geschillen. De wedstrijdcommissie is gerechtigd wedstrijden te staken of af te gelasten vanwege gevaarlijke weersomstandigheden of anderszins.