Rooster Limmen

Witvis 2024

 • Witviscompetitie 2024

  1e wedstrijd       24 maart              NH kanaal links van Spijkerboor 07.00u loten AH               (gewicht)

  2e wedstrijd       7 april                   NH kanaal Akersloot – Boekel     07.00u loten AH               (combi)

  3e wedstrijd       12 mei                  Uitgeestermeer – Dorregeest      07.00u loten AH               (gewicht)

  4e wedstrijd       2 juni                    Kanaal Omval-Kolhorn                  07.00u loten AH               (combi)

  5e wedstrijd       23 juni                  Markervaart Marken-Binnen      07.00u loten AH               (combi)

  6e wedstrijd       11 augustus       Kanaal Schoorldam                         07.00u loten AH               (gewicht)

  7e wedstrijd       1 september      ’t Waardje Oudkarspel                  07.00u loten AH               (gewicht)

  8e wedstrijd       29 september    Kanaal Omval – Kolhorn                07.00u loten AH               (combi)

  Reserve wedstrijd:

  9e wedstrijd       20 oktober          NH kanaal Akersloot – Boekel     07.00u loten AH               (gewicht)

  Wedstrijdreglement witviswedstrijden:

  –              Alleen levende vis (alle soorten behalve aal / paling en snoek) telt.

  Voor Snoekbaars, Baars en Winde geldt een gesloten tijd van 1 april tot de laatste zaterdag in mei!

  –              De vangst wordt bewaard in een ruim en deugdelijk leefnet en wordt na de wedstrijd aangeboden op het moment dat de tel-/weegploeg op de stek komt. Bij de bootjeswedstrijd wordt de vis direct na het eindsignaal op het water gewogen en geteld. Dit om sterfte tegen te gaan.

  –              Er wordt gevist met 1 hengel voorzien van 1 enkele haak. Meerdere opgetuigde hengels mogen achter de hand worden gehouden. HSV Limmen verschaft haar leden tijdens de wedstrijden hiertoe schriftelijk vergunning.

  –              Aassoorten vrij onder voorbehoud van: muggenlarven, aasvis en kunstaas niet toegestaan. Kunstmatig gekleurd aas en voer niet toegestaan. Pallets en boilies wel toegestaan!

  –              Tijdens wedstrijden georganiseerd door H.S.V. Limmen is het NIET toegestaan om elektronische middelen toe te passen ten bate van de visvangst!

  –              Bij het eerste signaal mag worden gevoerd en gevist. Bij het tweede, tevens eindsignaal, dient de hengel onmiddellijk te worden opgehaald. Vis die op dat moment wordt aangeslagen telt mee.

  –              Zwaar voeren alleen in de eerste 5 minuten. Daarna mag nog slechts licht worden bijgevoerd, d.w.z., wat men in 1 hand kan samenknijpen.

  –              De wedstrijdleiding is gemachtigd de wedstrijd vanwege weersomstandigheden of andere oorzaak te staken, te onderbreken of af te gelasten. Indien de wedstrijd langer dan een uur heeft geduurd telt de uitslag, anders vervalt de wedstrijd.

  –              Deelnemers vissen zo recht mogelijk voor hun steknummer. Er mag maximaal 3 meter naar links of rechts worden uitgeweken. De stekken zullen waar het water en de ruimte het toelaat ruimer uitgezet worden indien mogelijk 25 mtr.

  –              De wedstrijdleiding bepaalt de geldigheid van de uitslag. Indien er twijfels zijn over het hanteren van de reglementen beslist de wedstrijdleiding

  –              Wij verzoeken de deelnemers de gedragscodes voor gebruik van leefnetten te hanteren (zie website www.hsvlimmen.nl,)

  Voor alle wedstrijden georganiseerd door de HSV Limmen geldt: de wedstrijdcommissie bepaalt in voorkomende gevallen over het naleven van het reglement, geldigheid van de uitslag en geschillen. De wedstrijdcommissie is gerechtigd wedstrijden te staken of af te gelasten vanwege gevaarlijke weersomstandigheden of anderszins.


Baars 2024

 • Baarscompetitie 2024

  1e wedstrijd       zo 8 september                 Ziendervaart Uitgeest    07.00u loten bij AH         duur 5x25min

  2e wedstrijd       zo 22 september              Tulpkade Wormerveer   07.00u loten bij AH         duur 5x25min

  3e wedstrijd       zo 13 oktober                    Zuideinde De Rijp            07.00u loten bij AH         duur 5x25min

  4e wedstrijd       zo 27 oktober                    BAARSDAG div. locaties 08.30u loten bij AH         duur 8x25min

  5e wedstrijd       zo 10 november               Dogsloot Uitgeest            08.30u loten bij AH         duur 5x25min

  6e wedstrijd        zo 24 november               SNERTWEDSTRIJD           08.30u loten bij AH         duur 5x25min

  Laatste wedstrijd (snertwedstrijd) bepalen we de locatie op basis van de vangsten, we willen tenslotte allemaal een visje vangen. Verder word er altijd voor gevist en kan het zijn dat de locatie veranderd.

  Wedstrijdreglement baars:

  • Baars 10 punten, overige vis 1 punt. Dit geldt voor alle baars wedstrijden, ook tijdens de baarsdag. ( Dit om rondvliegende witvissen te voorkomen)
  • Er wordt gevist van het plaatsnummer tot het volgende hogere nummer.
  • Het te gebruiken hengeltype is een vaste hengel met een lijn voorzien van een enkelvoudige haak.
  • Na elke ronde wordt de vis geteld. U dient de vis aan te bieden op aanwijzing van het bestuur. Het bestuur kan van deze regel afwijken indien de vangsten dit toelaten.
  • Alleen vis met natuurlijke zwembeweging wordt geteld.
  • Na elke ronde gaat u 5 nummers hoger staan dan uw vorige stek.
  • De vis wordt bewaard in een ruime emmer of aker met voldoende vers water.
  • Aas: worm en/of witte maden.
  • Het gebruik van vlaggetjes, blinkend lood, lokaas of kunstaas is niet toegestaan.
  • Er zijn 4 dagprijzen, deze gaan naar de nummers 1, 3, 5 en de één na laatste met baars. Maximaal 1 prijs per persoon. Bij de 55+ de nummers 1, 5, en de één na laatste met baars. Bij de 55+ wel waardebonnen aan het einde van de wedstrijd.
  • Dagprijzen worden niet meer uitgekeerd als waardebon, maar genoteerd. Aan het einde van het seizoen volgt een feestelijke prijsuitreiking waarbij deze prijzen worden uitgekeerd. Maximaal 1 prijs per persoon.
  • De 3 beste uitslagen tellen voor het klassement, bij gelijk aantal telt de 4e uitslag. Indien nog gelijk of n.v.t. dan telt het aantal gevangen baarzen van de 3 beste wedstrijden.

55+ Witvis 2024

 • Witviscompetitie 55+ 2024

  Ook dit jaar weer een competitie voor onze 55+ leden te weten
  5 witviswedstrijden en 5 baarswedstrijden.
  Deelname € 3,00 per keer. Alle wedstrijden verzamelen bij ’t Stet.
  Loting witvissen 09.00u. Loting baarzen 09.00u. Daarna is deelname niet meer mogelijk!

  Per wedstrijd is er prijs voor de nummers: 1, 5, en de één na laatste met vis. Maximaal 1 prijs per persoon. De gedragsregels vindt u in het witvis en baars reglement!

  1e wedstrijd       wo 22 mei           09.00u verzamelen bij het Stet                  duur 2 uur

  2e wedstrijd       wo 19 juni           09.00u verzamelen bij het Stet                  duur 2 uur

  3e wedstrijd        wo 10 juli            09.00u verzamelen bij het Stet                  duur 2 uur

  4e wedstrijd       wo 24 juli            09.00u verzamelen bij het Stet                  duur 2 uur

  5e wedstrijd        wo 7 augustus   09.00u verzamelen bij het Stet                  duur 2 uur

  Wedstrijdreglement witviswedstrijden:

  –              Alleen levende vis (alle soorten behalve aal / paling en snoek) telt.

  Voor Snoekbaars, Baars en Winde geldt een gesloten tijd van 1 april tot de laatste zaterdag in mei!

  –              De vangst wordt bewaard in een ruim en deugdelijk leefnet en wordt na de wedstrijd aangeboden op het moment dat de tel-/weegploeg op de stek komt. Bij de bootjeswedstrijd wordt de vis direct na het eindsignaal op het water gewogen en geteld. Dit om sterfte tegen te gaan.

  –              Er wordt gevist met 1 hengel voorzien van 1 enkele haak. Meerdere opgetuigde hengels mogen achter de hand worden gehouden. HSV Limmen verschaft haar leden tijdens de wedstrijden hiertoe schriftelijk vergunning.

  –              Aassoorten vrij onder voorbehoud van: muggenlarven, aasvis en kunstaas niet toegestaan. Kunstmatig gekleurd aas en voer niet toegestaan. Pallets en boilies wel toegestaan!

  –              Tijdens wedstrijden georganiseerd door H.S.V. Limmen is het NIET toegestaan om elektronische middelen toe te passen ten bate van de visvangst!

  –              Bij het eerste signaal mag worden gevoerd en gevist. Bij het tweede, tevens eindsignaal, dient de hengel onmiddellijk te worden opgehaald. Vis die op dat moment wordt aangeslagen telt mee.

  –              Zwaar voeren alleen in de eerste 5 minuten. Daarna mag nog slechts licht worden bijgevoerd, d.w.z., wat men in 1 hand kan samenknijpen.

  –              De wedstrijdleiding is gemachtigd de wedstrijd vanwege weersomstandigheden of andere oorzaak te staken, te onderbreken of af te gelasten. Indien de wedstrijd langer dan een uur heeft geduurd telt de uitslag, anders vervalt de wedstrijd.

  –              Deelnemers vissen zo recht mogelijk voor hun steknummer. Er mag maximaal 3 meter naar links of rechts worden uitgeweken. De stekken zullen waar het water en de ruimte het toelaat ruimer uitgezet worden indien mogelijk 25 mtr.

  –              De wedstrijdleiding bepaalt de geldigheid van de uitslag. Indien er twijfels zijn over het hanteren van de reglementen beslist de wedstrijdleiding

  –              Wij verzoeken de deelnemers de gedragscodes voor gebruik van leefnetten te hanteren (zie website www.hsvlimmen.nl,)

  Voor alle wedstrijden georganiseerd door de HSV Limmen geldt: de wedstrijdcommissie bepaalt in voorkomende gevallen over het naleven van het reglement, geldigheid van de uitslag en geschillen. De wedstrijdcommissie is gerechtigd wedstrijden te staken of af te gelasten vanwege gevaarlijke weersomstandigheden of anderszins.


55+ Baars 2024

 • Baarscompetitie 55+ 2024

  Ook dit jaar weer een competitie voor onze 55+ leden te weten
  5 witviswedstrijden en 5 baarswedstrijden.
  Deelname € 3,00 per keer. Alle wedstrijden verzamelen bij ’t Stet.
  Loting witvissen 09.00u. Loting baarzen 09.00u. Daarna is deelname niet meer mogelijk!

  Per wedstrijd is er prijs voor de nummers: 1, 5, en de één na laatste met vis. Maximaal 1 prijs per persoon. De gedragsregels vindt u in het witvis en baars reglement!

  1e wedstrijd       wo 28 augustus                 09.00u verzamelen bij het Stet                  duur 4 x 30 min

  2e wedstrijd        wo 18 september            09.00u verzamelen bij het Stet                  duur 4 x 30 min

  3e wedstrijd       wo 9 oktober                     09.00u verzamelen bij het Stet                  duur 4 x 30 min

  4e wedstrijd        wo 23 oktober                  09.00u verzamelen bij het Stet                  duur 4 x 30 min

  5e wedstrijd       wo 6 november                09.00u SNERT WEDSTRIJD                           duur 4 x 30 min

  Wedstrijdreglement baars:

  • Baars 10 punten, overige vis 1 punt. Dit geldt voor alle baars wedstrijden, ook tijdens de baarsdag. ( Dit om rondvliegende witvissen te voorkomen)
  • Er wordt gevist van het plaatsnummer tot het volgende hogere nummer.
  • Het te gebruiken hengeltype is een vaste hengel met een lijn voorzien van een enkelvoudige haak.
  • Na elke ronde wordt de vis geteld. U dient de vis aan te bieden op aanwijzing van het bestuur. Het bestuur kan van deze regel afwijken indien de vangsten dit toelaten.
  • Alleen vis met natuurlijke zwembeweging wordt geteld.
  • Na elke ronde gaat u 5 nummers hoger staan dan uw vorige stek.
  • De vis wordt bewaard in een ruime emmer of aker met voldoende vers water.
  • Aas: worm en/of witte maden.
  • Het gebruik van vlaggetjes, blinkend lood, lokaas of kunstaas is niet toegestaan.
  • Er zijn 4 dagprijzen, deze gaan naar de nummers 1, 3, 5 en de één na laatste met baars. Maximaal 1 prijs per persoon. Bij de 55+ de nummers 1, 5, en de één na laatste met baars. Bij de 55+ wel waardebonnen aan het einde van de wedstrijd.
  • Dagprijzen worden niet meer uitgekeerd als waardebon, maar genoteerd. Aan het einde van het seizoen volgt een feestelijke prijsuitreiking waarbij deze prijzen worden uitgekeerd. Maximaal 1 prijs per persoon.
  • De 3 beste uitslagen tellen voor het klassement, bij gelijk aantal telt de 4e uitslag. Indien nog gelijk of n.v.t. dan telt het aantal gevangen baarzen van de 3 beste wedstrijden.

Bootjes 2024

 • Bootjes activiteiten 2024

  1e wedstrijd        zaterdag 4 mei   13.00u verzamelen eilandje        vissen op Kerkmeer (unieke telling)

  2e wedstrijd       vrijdag 21 juni   19.00u verzamelen eilandje        vissen op ’t Die         (unieke telling)

  3e wedstrijd       vrijdag 5 juli        19.00u verzamelen eilandje        vissen op ’t Die         (unieke telling)

  4e wedstrijd       zaterdag 10 aug 13.00u verzamelen eilandje       vissen op ’t Die         (unieke telling)

  DE 4E WEDSTRIJD IS ONZE TRADITIONELE BBQ WEDSTRIJD.