Contact

Neem contact op met Sportvisserij Castricum. Meer info later.

Vissen in nood?

Wanneer je dode of naar luchthappende vissen ziet, is het belangrijk dat je dit zo snel mogelijk doorgeeft aan de juiste waterbeheerder. Dan kan deze direct gaan kijken wat er aan de hand is en eventueel maatregelen nemen om erger te voorkomen.

Wat te doen als je vissen in nood ziet?
Vissen in nood, zijn vissen die naar luchthappen of het zichtbaar moeilijk hebben om zich in het water ‘staande’ te houden. Het belangrijkste is dat je zo snel mogelijk contact opneemt met de waterbeheerder om jouw melding te doen. Ga naar www.visseninnood.nl en lees hoe je dit doet.

Visstroperij

Visstroperij kan de visstand behoorlijk schaden. We proberen door middel van goed visstandbeheer een aantrekkelijke visstand voor de sportvisser te realiseren. Wanneer er door stroperij veel vis verdwijnt, is dat natuurlijk zonde van alle inspanningen.
Visstroperij moet daarom gestopt worden!
Er is sprake van stroperij wanneer er zonder toestemming met illegale vistuigen (vaak een staandwant, fuiken of met lijnen) vis wordt gevangen. Maar ook sportvissers die zich niet aan de gestelde minumummaat of meeneemlimiet houden kunnen de visstand schaden en vallen onder stroperij.


Wat te doen in geval van visstroperij?
In geval van visstroperij kun je tijdens kantooruren met het federatiekantoor bellen: 0251 – 318882.
Wij vragen je naar de aard van de stroperij en geven jouw melding vervolgens door aan onze BOA’s en/of het Meldpunt Visstroperij.