Witviscompetitie 55+ 2024

Ook dit jaar weer een competitie voor onze 55+ leden te weten
5 witviswedstrijden en 5 baarswedstrijden.
Deelname € 3,00 per keer. Alle wedstrijden verzamelen bij ’t Stet.
Loting witvissen 09.00u. Loting baarzen 09.00u. Daarna is deelname niet meer mogelijk!

Per wedstrijd is er prijs voor de nummers: 1, 5, en de één na laatste met vis. Maximaal 1 prijs per persoon. De gedragsregels vindt u in het witvis en baars reglement!

1e wedstrijd       wo 22 mei           09.00u verzamelen bij het Stet                  duur 2 uur

2e wedstrijd       wo 19 juni           09.00u verzamelen bij het Stet                  duur 2 uur

3e wedstrijd        wo 10 juli            09.00u verzamelen bij het Stet                  duur 2 uur

4e wedstrijd       wo 24 juli            09.00u verzamelen bij het Stet                  duur 2 uur

5e wedstrijd        wo 7 augustus   09.00u verzamelen bij het Stet                  duur 2 uur

Wedstrijdreglement witviswedstrijden:

–              Alleen levende vis (alle soorten behalve aal / paling en snoek) telt.

Voor Snoekbaars, Baars en Winde geldt een gesloten tijd van 1 april tot de laatste zaterdag in mei!

–              De vangst wordt bewaard in een ruim en deugdelijk leefnet en wordt na de wedstrijd aangeboden op het moment dat de tel-/weegploeg op de stek komt. Bij de bootjeswedstrijd wordt de vis direct na het eindsignaal op het water gewogen en geteld. Dit om sterfte tegen te gaan.

–              Er wordt gevist met 1 hengel voorzien van 1 enkele haak. Meerdere opgetuigde hengels mogen achter de hand worden gehouden. HSV Limmen verschaft haar leden tijdens de wedstrijden hiertoe schriftelijk vergunning.

–              Aassoorten vrij onder voorbehoud van: muggenlarven, aasvis en kunstaas niet toegestaan. Kunstmatig gekleurd aas en voer niet toegestaan. Pallets en boilies wel toegestaan!

–              Tijdens wedstrijden georganiseerd door H.S.V. Limmen is het NIET toegestaan om elektronische middelen toe te passen ten bate van de visvangst!

–              Bij het eerste signaal mag worden gevoerd en gevist. Bij het tweede, tevens eindsignaal, dient de hengel onmiddellijk te worden opgehaald. Vis die op dat moment wordt aangeslagen telt mee.

–              Zwaar voeren alleen in de eerste 5 minuten. Daarna mag nog slechts licht worden bijgevoerd, d.w.z., wat men in 1 hand kan samenknijpen.

–              De wedstrijdleiding is gemachtigd de wedstrijd vanwege weersomstandigheden of andere oorzaak te staken, te onderbreken of af te gelasten. Indien de wedstrijd langer dan een uur heeft geduurd telt de uitslag, anders vervalt de wedstrijd.

–              Deelnemers vissen zo recht mogelijk voor hun steknummer. Er mag maximaal 3 meter naar links of rechts worden uitgeweken. De stekken zullen waar het water en de ruimte het toelaat ruimer uitgezet worden indien mogelijk 25 mtr.

–              De wedstrijdleiding bepaalt de geldigheid van de uitslag. Indien er twijfels zijn over het hanteren van de reglementen beslist de wedstrijdleiding

–              Wij verzoeken de deelnemers de gedragscodes voor gebruik van leefnetten te hanteren (zie website www.hsvlimmen.nl,)

Voor alle wedstrijden georganiseerd door de HSV Limmen geldt: de wedstrijdcommissie bepaalt in voorkomende gevallen over het naleven van het reglement, geldigheid van de uitslag en geschillen. De wedstrijdcommissie is gerechtigd wedstrijden te staken of af te gelasten vanwege gevaarlijke weersomstandigheden of anderszins.